vz

 

 

 

vladimir zrnik-orol 01

 

vladimir zrnik-orol00 po roku

 

vladimir zrnik-orol01 po roku

 

vladimir zrnik-orol02 po roku

 

vladimir zrnik-orol04 po roku

orol
drevená skulptúra, lipa, 220x70x60 cm, 2004
Skulptúra bola vytvorená na medzinárodnom workshope MWA v Myšleniciach, Poľsko.

eagle
wood sculpture, lime, 220x70x60 cm, 2004
The sculpture was created for the International workshop MWA in Myslenice, Poland