vz

 

 

 

01-vladimir-zrnik-diplomova-praca

 

02-vladimir-zrnik-diplomova-praca

 

03-vladimir-zrnik-diplomova-praca

 

04vladoZRNIKinteraktivnyOBJEKT2007

interaktívny objekt
časť z dokumentácie diplomovej práce - interaktívny objet - 2007 © technológia a dizajn - všetky práva vyhradené

interactive object
part of documentation diploma work - interactive object - 2007 © technology and design - all rights reserved