vz

 

 

 

27-vladimir-zrnik-icesculpture

 

69

 

70

 

71

 

72

75

CASA
ľad, 2008
objekt bol vytvorený na počesť havarovaného litadla CASA v Poľsku na workshope MOKiS Myslenice v spolupráci Vlada Lofaja, Martina Kratochvíla a Juraja Kotiana

CASA
ice, 2008
object was created in honor of CASA airplain crashed in Poland in the workshop in collaboration Mokis Myslenice government Vlado Lofaj, Martin Kratochvíl and Juraj Kotian