{flv}smithweb|600|400|0|1{/flv}

kováč
dokumentácia zvukovej inštalácie, 2006
zvuk bol vytvorený pre zvukovú inštaláciu v Skuteckého vile v Banskej Bystrici, na tvorbe sa podielali studenti a pedagógovia Martin Kratochvíl a Marianna Mlynarčíková - Univerzita Matej Bela, Katedra výtvarnej tvorby

smith
dokumentation of sound instaladion
sound was created for sound installation in Skutecky hause in Banska Bystrica, participated in the creation of students and educators, Martin Kratochvil and Marianna Mlynarčíková - Matej Bel University, Department of Art