motlitba - vták
3D animácia, 2005
animácia bola vytvorená, ako semestrálna práca na UMB v Banskej Bystrici pod vedením Marianny Mlynarčíkovej

bird of pray
3D animation, 2005
animation was created as a semester working at UMB in Banska Bystrica led by Marianne Mlynarčíkovej