retrodia
site specific art , video, 2009
svetelná ištaláciat vznikol v Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku

retrodia
site specific art , video, 2009
light instalation create in School of Applied Art in Ruzomberok