{flv}vladimir_zrnik-why|600|400|0|1{/flv}  

prečo
videoanimácia, konceptuálny projekt, 2006
videoanimácia vznikla ako projekt Michala Šedíka Univerzita Mateja Bela, Fakulta Humanitných vied, Katedra výtvarnej tvorky Banská Bystrica

why
videoanimation, conceptuál proect, 2006
video animation was created as a project of Michael Šedíka Bel University, Faculty of Humanities, Department of Art Banska Bystrica